hunn
resultéiert
intransitiv
resultéieren aus
resultieren aus sich ergeben aus
résulter de
to result from
resultar de decorrer de
de Staat iwwerhëlt d' Käschten, 1 déi aus dem Musée sengen Aktivitéite resultéieren
sech erginn aus
resultéieren aus
sech erginn aus