Retarden
Retarde
1
Verspätung Rückstand
retard (écart) temporel
delay time interval
atraso tempo de demora
eisen Zuch hat bal eng Stonn Retard
de Peloton ass mat engem Retard vun dräi Minutten op de Gewënner ukomm
2
Rückstand in der geistigen, körperlichen Entwicklung
retard mental, physique
backwardness retardation in development
atraso mental, físico
d' Kanner, 1 déi e Retard hunn, gi vu spezialiséiertem Personal betreit
Verspéidung