rückwirkend zeitlich
rétroactif rétroactivement, avec effet rétroactif
retroativo retroativamente, com efeito retroativo
eng retroaktiv Besteierung vun der Pai ass prinzipiell net erlaabt
d' Ofschafe 1 vun de steierleche Virdeeler gëllt net retroaktiv
déi betraffe Stéit kréien déi staatlech Bäihëllef retroaktiv op den 1. Januar ausbezuelt
réckwierkend
retroaktiv
réckwierkend