Rëtschen
Rëtsche
1
Laufmasche
maille filée
ladder in tights
malha caída
ech war de ganzen Owend genéiert, well ech eng Rëtsch am Collant hat
Leeder
2
Rutschbahn zur Abwärtsbeförderung von Sachen
toboggan d'acheminement
(delivery) chute
rampa de carregamento
an der Mille ginn d' Säck 1 iwwer eng Rëtsch op den Unhänger gelooss
3
Schlitterbahn
glissoire
slide on ice, on snow
escorregadouro
trotz der Keelt hunn d' Kanner 1 sech stonnelaang op der Rëtsch ameséiert
Glëtsch
Schläich
Schlidder
4
Reihe Linie, Schlange
file queue
line queue
fila bicha
um Trottoir steet eng laang Rëtsch vu Leit op de Bus ze waarden
5
eng (ganz) Rëtsch (vun)
eine (ganze) Reihe (von) eine Anzahl (von)
un certain nombre de un grand nombre de
a whole lot of a number of
uma série de um grande número de
eis Entreprise huet viru Kuerzem eng Rëtsch nei Produkter lancéiert
den Ingenieur huet eng Rëtsch vun Tester gemaach
vun där Moossnam ass eng ganz Rëtsch Leit betraff
1
Rëtsch
Leeder
3
Rëtsch
Glëtsch
Schläich
Schlidder