Revanchen
Revanchë
1
Revanche Gegenschlag, Vergeltung
revanche vengeance
revenge
desforra vingança
fir déi Knaschterei huelen ech enges Daags meng Revanche ! 1
2
Revanche Revanchepartie, Revanchespiel
revanche partie, match
return match
jogo de desforra
eis Fussballsekipp preparéiert sech seriö op d' Revanche 1 vum nächste Sonndeg