hunn
reviséiert
transitiv
revidieren überprüfen, (ab)ändern
réviser modifier
to revise to re-examine, to modify
rever modificar
d' Chamber 1 schléit vir, de Budgetsprojet ze reviséieren