rhythmisch
rythmique en rythme
rhythmical rhythmically
rítmico ritmicamente
am Turnen hunn d' Kanner 1 haut rhythmesch Beweegungen op Musek gemaach
du hues wierklech kee rhythmescht Gefill! du hues wierklech kee Gefill fir Rhythmus!