Riedner
Redner
orateur
speaker orator
orador
de Riedner huet d' Leit 1 mat sengen Argumenter iwwerzeegt
um Kongress hunn dräi Riedner noeneen d' Wuert 1 ergraff
eise Paschtouer ass kee gudde Riedner eise Paschtouer kann net gutt viru Leit schwätzen