1
rieds hu vun / rieds hunn iwwer
sprechen von sich unterhalten über
parler de s'entretenir au sujet de
to talk about to discuss
falar de conversar sobre
mir haten elo just vun dir rieds
hat der iwwer eppes Wichteges rieds am leschte Kommitee?
2
rieds si vun / rieds sinn iwwer
die Rede sein von besprochen werden
être question de
to be talk of to be question of
tratar-se de ser questão de
et war rieds dervun, d' nächst 1 Joer d' Heizung 1 neimaachen ze loossen
et war ni rieds driwwer, ob d' Tatta 1 sollt ageluede ginn oder net
3
rieds goe vun / rieds goen iwwer
die Rede sein von besprochen werden
être question de
to be talk of to be question of
tratar-se de ser questão de
et geet rieds iwwer eng eenheetlech Besteierung vun der Energie