1
rechte(r,s)
droit du côté droit
right on the right side
direito do lado direito
ech hu mer an der Vakanz de rietsen Aarm gebrach
EGS hien ass der Cheffin hir riets Hand hien ass der Cheffin hir wichtegst Hëllef
2
rechtsorientiert rechtsgerichtet
de droite parti politique à droite
right right-wing right
de direita partido político à direita
déi riets Parteien hunn eng Koalitioun gebilt
bei de Wale stëmmt hie riets
rietserhand