abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
wann s de déi Decisioun hëls, stees du awer och riicht derfir ! 1
du kriss Sträit mat jiddwerengem an dono kann ech et erëm riicht béien! 1