ununterbrochen durchgehend ohne anzuhalten
sans arrêt sans interruption
sem interrupção em contínuo sem parar
et huet eng Woch laang riichtduerch gereent
eise Guichet huet wiertes neierdéngs riichtduerch op
de Schnellzuch fiert riichtduerch bis an d' Haaptstad 1