hunn
ripostéiert
intransitiv
kontern sich wehren
riposter
to counter to react
ripostar
déi erfuere Politikerin huet direkt op déi falsch Behaaptung ripostéiert
konteren
ripostéieren
konteren