Rippenfellentzündungen
Rippenfellentzündunge
Rippenfellentzündung
pleurésie
pleurisy
pleurisia
en dréchenen Houscht an e ganz staarke Wéi beim Ootme kënnen Zeeche si vun enger Rippenfellentzündung