Risen
Rise
1
Riese Märchengestalt
géant être fabuleux
giant mythical being
gigante ser fabuloso
a ville Märercher gëtt et e Ris
2
EGS
Riese großer Mensch
géant grande personne
giant tall person
gigante pessoa alta
wat ass Ären Eelsten awer e Ris ginn!