Risikogruppen
Risikogruppe
Risikogruppe
groupe à risque population à risque
risk group at-risk group
grupo de risco população de risco
Persounen, déi zu engem Risikogrupp gehéieren, musse besonnesch gutt oppassen, datt se sech net mam Virus ustiechen