rockig
rock
rocky characteristic of rock music
rock
déi Musek ass mir ze rockeg