Rollluedekëschten
Rollluedekëschte
Rollladenkasten
caisson de volet (roulant)
roller shutter box
caixa de persiana
d' Harespelen 1 hunn en Nascht an eng vun eise Rollluedekëschte gebaut