Rolltrapen
Rolltrape
Rolltreppe
escalator
escada rolante
du kanns roueg mat der Rolltrap fueren, ech ginn zu Fouss