Romanescoen
Romanescoe
Romanesco
(chou) romanesco
Romanesco (broccoli)
couve-romanesca
mir hu Romanesco an eisem Gaart geplanzt
eis Kanner si vun der Form vun de Romanescoe faszinéiert