Rompelen
Rompele
Runzel
ride sillon de la peau
wrinkle of the skin
ruga gelha na pele
fir hiren Alter huet déi Fra ganz wéineg Rompelen
eis Äppel kréie scho Rompelen
Fal
Ronschel
Rompel
Fal
Ronschel