Ronnen
Ronne
1
Runde eines Wettkampfs, eines Spiels
tour round d'une compétition, d'un jeu
round of a competition, of a game
volta de uma competição assalto round de um desporto de luta jogada de um jogo
d' Ekipp 1 ass an der zweeter Ronn ausgescheet
de Boxer gouf an der véierter Ronn k.o. geschloen
ech ka leider keng Kaart ausspillen, ech muss eng Ronn aussetzen
2
Runde auf einer Rundstrecke
tour (de piste)
lap circuit
volta (à pista)
an der leschter Ronn ass den Ecart tëschent deenen zwee éischte Leefer méi grouss ginn
Tour
3
iwwer d'Ronne kommen
über die Runden kommen
s'en sortir se débrouiller avec les réserves disponibles
to get by to make ends meet
governar-se com as reservas disponíveis
wéi solle mer mat esou wéineg Suen iwwer d' Ronne 1 kommen?
mir misste mat deem hallwen Tank Mazout dëse Wanter iwwer d' Ronne 1 kommen
2
Ronn
Tour