kee Pluriel
FAM
Spucke kleine gespuckte Menge
crachat mollard
spittle gob of spit
cuspidela escarro
dee ruckelzegen Typ huet seng Rotz mam Schong verriwwen