Réier
Rohr Leitung
tuyau conduit
pipe tube
tubo cano
de Rouer ass geplatzt, well d' Leitung 1 gefruer war
den Installateur huet déi raschteg Réier ersat
an eiser Strooss ginn den Ament nei Réier geluecht