Rubbeler
EGS
Hudeler Pfuscher
bâcleur
bodger bungler cowboy
aldrabão sapateiro
dee Rubbeler froen ech net méi, fir mer ze hëllefen
Broseler
VEREELZT