kee Pluriel
1
Rücksicht
égards respect
consideração atenção
wann et ëm seng Karriär geet, kennt dee Mataarbechter keng Rücksicht
deen Trainer fuerdert seng Spiller ouni Rücksicht op Verloschter
2
Rücksicht huelen (op)
Rücksicht nehmen (auf) berücksichtigen
tenir compte de
to take into consideration to take into account
ter em conta tomar em consideração fazer caso de
d' Buergermeeschtesch 1 hëlt bei hiren Decisiounen ëmmer Rücksicht op de Bierger hir Meenung
och wann ech deen Eelste sinn, braucht der op mech keng Rücksicht ze huelen
3
Rücksicht huelen op
Rücksicht nehmen auf Acht geben auf
prêter attention à avoir des égards pour
prestar atenção a mostrar consideração por
als Automobilist muss de Rücksicht op d' Foussgänger 1 huelen