Russland Russische Föderation
Russie Fédération de Russie
Russia Russian Federation
Rússia Federação da Rússia
ech war schonn dräimol a Russland