kee Pluriel
Rüstungsindustrie
industrie d'armement
defence industry arms industry
indústria de armamento
wéi kann dat Land sech eng eege Rüstungsindustrie leeschten?