Rudden
Rudde
Rutten
Rutte
1
Rute Gerte
branche (souple) tige baguette
switch rod
verga vime chibata
d' Rudde 1 vun der Weid gi geholl, fir Kierf ze maachen
wann s de dech net schécks, da bréngt den Houseker der eng Rutt ! 1
2
Wünschelrute
baguette de sourcier
divining rod
varinha de vedor
kenns du een, dee Waasser mat enger Rutt ka fannen?