Saachen
Saache
1
Sache Gegenstand
chose objet
thing object
coisa objeto
ech kommen net un d' Saachen 1 uewen am Schaf
ech muss nach e puer Saache fir d' Vakanz 1 apaken
sinn déi Saachen hei fir ewechzegeheien?
EGS huel deng Siwe Saachen a verschwann! huel alles, wat der gehéiert, a verschwann!
2
Sache Thema, Fragestellung
chose sujet, thème, question
thing subject, question
coisa tema, questão
déi éischt Saach , 1 déi am Kommitee ugeschwat gouf, waren d' Finanzen 1
mir gi léiwer mat Virsiicht un déi Saach erun
et ass aarmséileg, datt Saache behaapt ginn, déi net stëmmen
hien ass net bei der Saach hien denkt un eppes anescht
EGS wat Saachen ! 1 seet een, wann een sech iwwer eppes wonnert situation
3
Sache Angelegenheit
affaire qui occupe, qui concerne quelqu'un
matter business
assunto que ocupa, que diz respeito a alguém
ech hale mech aus där Saach eraus
këmmer dech ëm deng eege Saachen ! 1
dat do ass eng Saach fir e Spezialist
an där Saach ass d' Urteel 1 nach net gesprach
EGS dat ass alt esou eng Saach dat ass eng kriddeleg Affär
EGS dat do si keng Saachen ! 1 dat do ass onerhéiert
EGS maach d' Saach 1 gutt! seet een zu engem, fir em Erfolleg ze wënschen situation
Ugeleeënheet