Sabbaten
Sabbate
Sabbater
Relioun
Sabbat
sabbat
sabbath
sabat
déi gleeweg Judde ginn um Sabbat an d' Synagog 1