Sacheten
Sachete
Beutel Päckchen
sachet
bag sachet
saquinho saqueta
mir mussen Téi kafen, et ass just nach ee Sachet do
vun deem Medikament muss ech zwee Sacheten den Dag huelen