Säckdréier
FAM
PEJ
Dreckskerl Drecksack Schuft
salaud
scumbag
sacana cabrão
dee Säckdréier huet mer meng Suen nach ëmmer net zeréckginn!
Drecksak
FAM
PEJ
Säckdréier
Drecksak