kee Pluriel
Safran
safran
saffron
açafrão
an eng Paella gehéiert eng Pouz Safran
de Safran ass eent vun den deierste Gewierzer