seit seitdem
depuis que
(ever) since
desde que
säit ech hie kennen, spillt hien Handball
säit s de opgehalen hues mat fëmmen, bass de vill manner nervös
säitdeem
zanter (datt)
säit
säitdeem
zanter (datt)