1
Sakramenter
Relioun
Sakrament
sacrement
sacrament rite
sacramento
de Kaploun huet de Schoulkanner déi siwe Sakramenter erkläert
2
kee Pluriel
Relioun
Allerheiligste(s) Hostie
Saint-Sacrement
the Holy Sacrament the Blessed Sacrament
Santíssimo Sacramento
d' Sakrament 1 gouf an der Pressessioun duerch d' Stroosse 1 gedroen