kee Pluriel
Arbeitnehmerschaft
salariat ensemble des salariés
employees workforce
salariado conjunto dos assalariados
d' Gewerkschaft 1 setzt sech derfir an, datt de sozialen Dialog tëschent Patronat a Salariat ausgebaut gëtt