Säll
Saal
salle
hall (class)room
sala
d' Gemeng 1 stellt eisem Veräin en neie Sall zur Verfügung
an deem neie Lycée gëtt et 50 Säll
Auditoire