salzig
salé
savoury salty
salgado
ech hu salzeg Kichelcher léiwer ewéi séisser
wéineg Planze verdroen déi salzeg Mierloft