Salzstaangen
Salzstaange
Salzstange
stick (salé) snack
palito salgado snack
no der Reunioun gouf et e Patt mat Chipsen a Salzstaangen