Sammlungen
Sammlunge
1
Sammlung Kollektion
collection assemblage systématique
collection accumulated items
coleção de objetos de interesse
den Naturmusée huet eng grouss Sammlung vu Kiewerleken aus der ganzer Welt
Kollektioun
2
Sammlung Tätigkeit
collecte de dons
collection for charity
recolha de donativos
muer ass an eiser Strooss eng Sammlung vun alem Gezei
1
Sammlung
Kollektioun