hunn
sanctionéiert
transitiv
1
sanktionieren bestrafen
sanctionner punir
to sanction to punish
sancionar punir
de Betrib gouf sanctionéiert , 1 well en eng Rei Oploen net agehalen hat
2
sanktionieren ratifizieren
sanctionner ratifier
to ratify to approve
sancionar ratificar
d' Gesetzer 1 gi vum Staatschef sanctionéiert