Sanctiounen
Sanctioune
Sanktion Strafmaßnahme
sanction mesure répressive
sanction
sanção medida punitiva
d' Memberstaaten 1 hu Sanctioune virgesinn, fir wann ee Land sech net un d' Accorden 1 hält