Sandwichen
Sandwiche
Sandwicher
Sandwich
sandwich
sanduíche sandes
ech hu mer e Sandwich mat Ham, Kéis an Tomat bestallt