Sanéierungen
Sanéierunge
1
Sanierung Beseitigung von (gesundheitsschädlichen) Mängeln
assainissement remise en état d'un immeuble, d'un terrain
sanitization decontamination renovation
saneamento recuperação de um edifício, de um terreno
bei der Sanéierung vum Haus sinn all d' Asbestplacken 1 eliminéiert ginn
d' Sanéierung 1 vum kontaminéierten Terrain muss vum fréiere Proprietär bezuelt ginn
2
Sanierung finanzielle Stabilisierung
assainissement redressement financier
stabilization financial recovery
saneamento
d' Zil 1 vun dëse Mesuren ass d' Sanéierung 1 vun den ëffentleche Finanzen