kee Pluriel
Satellitennavigation
navigation par satellite
satellite navigation
navegação por satélite
trotz der Hëllef vun der Satellittennavigatioun hunn ech déi richteg Strooss net fonnt