Schaarschtechschmuewelen
Schaarschtechschmuewele
Hirundo rustica
Rauchschwalbe
hirondelle rustique
swallow
andorinha-das-chaminés
wéi laang bréien d' Schaarschtechschmuewelen 1 ? 1
Stallschmuewel
Schaarschtechschmuewel
Stallschmuewel