Schief
Schrank
armoire
wardrobe cupboard
armário
d' Mamm 1 huet d' Wäsch 1 gefaalt an an de Schaf geluecht
et gëtt Schief vu verschiddenen Déiften