Schaffen
Schaffe
1
1
EGS
Arbeit berufliche Beschäftigung
travail emploi
job employment
trabalho emprego
ech hunn zanter Kuerzem eng nei Schaff
Aarbecht
Aarbechtsplaz
2
EGS
Arbeit Arbeitszeit
travail temps de travail
work working hours
trabalho período de trabalho
ech ginn all Dag no der Schaff een huelen
Aarbecht
3
EGS
Arbeit Arbeitsort
travail lieu de travail
work place of work
trabalho local de trabalho
ech sti mueres um sechs Auer op, fir matzäit op d' Schaff 1 ze fueren
Aarbecht
Aarbechtsplaz
1
EGS
Schaff
Aarbecht
Aarbechtsplaz
2
EGS
Schaff
Aarbecht
3
EGS
Schaff
Aarbecht
Aarbechtsplaz