Schafferten
Schafferte
Arbeitstier Person
bosseur bûcheur
workhorse person
trabalhador pessoa laboriosa
mat engem Schaffert ewéi dir geet d' Aarbecht 1 séier virun!